Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Stania prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wojciech Stania” w Żorach (44-240), ul. Uroczysko 1, NIP 6422927142.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować pisemnie na adres naszej siedziby podany w pkt.1 lub telefonicznie pod numer +48 698465804. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych, związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez firmę Wojciech Stania z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Uroczysko 1.

5. W związany z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- partnerzy biznesowi współpracujący z firmą Wojciech Stania z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Uroczysko 1 w celach o których mowa w pkt 4.

- inne podmioty, którym dane zostały powierzone,

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

-prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

-prawo do żądania usunięcia danych osobowych ;

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-prawo do przenoszenia danych;

-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8. Podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
§ 2 Rodzaje Cookies
§ 3 Bezpieczeństwo
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
§ 7 Wymagania Serwisu
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie